Aukcje komornicze

W przypadku gdy nie jest możliwe wyegzekwowanie zaległych należności, następuje zajęcie ruchomości bądź też nieruchomości będącej własnością dłużnika. Zajęte mienie trafia na licytacje komornicze, które są rodzajem sprzedaży publicznej, w której może wziąć udział każda zainteresowana osoba (oprócz samego dłużnika oraz jego dzieci, małżonka, rodziców i rodzeństwa, a także osób obecnych na przetargu w charakterze urzędowym).

      Aukcje komornicze dotyczą zarówno domów, mieszkań, lokali użytkowych, gruntów, jak i samochodów, mebli, sprzętu AGD i RTV, a także innych ruchomości oraz nieruchomości. Przed przetargiem komornik dokonuje tzw. obwieszczenia o licytacji – ogłoszenia są ogólnodostępne zarówno na oficjalnym portalu o licytacjach komorniczych, jak i w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca aukcji.

Przetargi prowadzone są przez komornika pod nadzorem sędziego bądź referendarza. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie rękojmi w wysokości 10% wartości oszacowanej. Wadium musi być wpłacone najpóźniej w dniu poprzedzającym aukcję. Osobom, które nie dokonają zakupu na danej aukcji, rękojmia zostanie zwrócona.

        Licytacje odbywają się w miejscu i czasie dokładnie określonym w obwieszczeniu. Nabywcą mienia staje się osoba bądź podmiot prawny deklarujący najwyższą kwotę. Cena wywoławcza określana jest na podstawie wyceny sporządzonej wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego. Jeżeli podczas pierwszego przetargu nie znajdzie się nabywca, wówczas zostaje wyznaczony drugi termin. Wówczas cena wywoławcza jest niższa i wynosi 2/3 oszacowanej wartości. Jeśli i tym razem nie dojdzie do sfinalizowania transakcji, postępowanie zostaje umorzone na okres minimum 6 miesięcy – po tym czasie może być wszczęta ponowna egzekucja.

 

Uzyskiwana przez komornika opłata egzekucyjna stanowi niepodatkową należność budżetową o charakterze publicznoprawnym pobieraną za czynności, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. poz. 770).

Lista licytacji prowadzonych w Kancelarii Komornika Sądowego

licytacja odwołana

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu

Adam Nicewicz

Kancelaria Komornicza nr XV we Wrocławiu

Godziny otwarcia kancelarii:

  • Poniedziałek 08:00-16:00
  • Wtorek        08:00-16:00
  • Środa          08:00-17:00
  • Czwartek     08:00-16:00
  • Piątek          08:00-15:00

 

Komornik przyjmuje strony we wt.10:00-15:00

Tel. 71 750 60 52, Fax 71 750 62 27,   ID EPU 2549

DANE KONTAKTOWE

Kancelaria mieści się pod adresem

ul. Gajowa 36/5, 50-519 Wrocław.

BGŻ BNP PARIBAS 60 1600 1462 1827 9007 5000 0003

  Tel. 71 750 60 52, Fax 71 750 62 27,   ID EPU 2549

www.komornikwroclawski.pl